Sita de Jager

behandeldoelen van muziektherapie

verandering, ontwikkeling of stabilisatie

Sita de Jager muziektherapie

De therapeut stelt samen met de cliënt en/of verwijzer behandeldoelen op. Doelen kunnen gericht zijn op verandering, ontwikkeling of stabilisatie.

- leren uiten en hanteren van emoties
- herstellen van gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen
- leren omgaan met beperkingen
- accepteren van beperkingen en verlies
- leren hanteren van grenzen
- verwerken van verlies of rouw
- inzicht krijgen in eigen denken, voelen en handelen
- stimuleren van persoonlijke ontwikkeling
- leren kennen van eigen behoeften en mogelijkheden
- experimenteren met nieuw gedrag
- uitbreiden van coping vaardigheden
- uitbreiden van contactuele vaardigheden
- bevorderen van contact in het ervaren van samenspel en spelplezier

Het eindresultaat van de therapie is bereikt als de doelen behaald zijn of wanneer er geen vooruitgang meer te verwachten is. In overleg met betrokkenen wordt dan naar een afronding toegewerkt. Aan het einde van de behandeling wordt er een eindevaluatie gehouden en eventueel in de loop van de therapie een tussenevaluatie. Het evaluatieverslag wordt met de cliënt en eventueel een verwijzer of ouder/verzorger in een aparte bijeenkomst besproken.


webdesign: Indigo grafische produkties