Sita de Jager

muziektherapie, hoe werkt het?

Sita de Jager muziektherapie

Muziektherapie maakt gebruik van muziek als middel. De muziek wordt doelgericht ingezet om problemen op sociaal, emotioneel, communicatief of gedragsmatig gebied te helpen veranderen. Muziek is een krachtige vorm van expressie en heeft invloed op de stemming van mensen.

Muziek is bijvoorbeeld een middel om bij je gevoel te komen, of je gevoelens te uiten. Je kunt leren om je eigen gevoelens te herkennen en te erkennen.
Samen muziek maken en improviseren betekent ook communiceren en interactie.
Muziek roept herinneringen en associaties op. Daardoor kan muziek bijdragen aan het verwerken en bespreekbaar maken van ervaringen.
Muzikaal gedrag vertoont overeenkomsten met alledaags gedrag. De muziektherapeut hanteert muzikale interventies om met de cliënt veranderingen in het muzikale gedrag te bewerkstelligen. Door deze ervaringen en inzichten kan de cliënt dit gedrag in de eigen leefsituatie toepassen.

Er kan individueel gewerkt worden of in kleine groepen. Diverse muzikale werkvormen worden ingezet om aan de hulpvraag van de cliënt te werken, o.a.:

- receptieve muziektherapie: werkvormen met luisteren naar muziek
- actieve muziektherapie: zelf muziek maken (muziek en klank als uitdrukkingsmiddel), improviseren en samenspel
- rollenspelen: bewust worden van eigen (muzikaal) gedrag en de manier van omgaan met anderen, oefensituaties voor nieuwe vaardigheden
- songwriting: een tekst schrijven op een bestaande melodie of een eigen melodie en akkoordschema bedenken.

Onlangs ben ik geïnterviewd over vaktherapie en wat dat inhoudt. Je kunt er hier naar luisteren:


webdesign: Indigo grafische produkties