Sita de Jager

Sita de Jager

aangenaam...

Sinds 1998 ben ik werkzaam als vaktherapeut muziek op de Psychiatrische Afdeling in Ziekenhuis Groep Twente en heb ik veel ervaring met diverse groepen opgedaan. Van structurerende muziektherapie tot inzichtgevend en psychotherapeutisch. Themagerichte groepen als o.a. rouwgroepen, Cognitieve Gedrags Therapie en Reminiscentie Therapie in Ouderen groepen. De overgang naar Ziekenhuis Psychiatrie heeft ertoe geleid dat lichaamsgericht mentaliseren een basis onderdeel van veel therapie√ęn is geworden.

Daarvoor heb ik als muziektherapeut ervaring opgedaan met kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Ook heb ik een aantal jaren als muziektherapeut met verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen gewerkt. Naast mijn werk in het ziekenhuis ben ik sinds juni 2012 vrijgevestigd vaktherapeut in Hellendoorn.

Sita de Jager

Als lid van de beroepsvereniging houd ik mij aan de beroepscode voor vaktherapeuten. Meer informatie over deze beroepscode is hier te vinden. Een klachtenregeling is aan deze Beroepscode verbonden. Deze regeling is bij mij verkrijgbaar of hier in te zien.

Ik ben lid van de Nederlands Vereniging voor Muziek Therapie (NvvMT) en aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Verder ben ik geregistreerd bij de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) onder nr. 0913. Ook ben ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, reg.nr. 8582.
Sinds april 2017 maak ik deel uit van de Vrijgevestigde VakTherapeuten Twente (VVTTwente).
- AGB code/zorgverlenersnummer: 90-045892
- NIBIG registratienummer: 528211
- Kamer van Koophandel: 55106218.

Pianoles

Al jarenlang heb ik een eigen lespraktijk aan huis voor pianolessen. Meer informatie hierover op de pagina over pianoles.


webdesign: Indigo grafische produkties