Sita de Jager

wanneer muziektherapie?

Wanneer het evenwicht tussen draaglast en draagkracht om wat voor reden dan ook verstoord is, kunnen emotionele problemen ontstaan waarvoor doorverwezen kan worden naar muziektherapie. Of wanneer problemen steeds terugkeren en je functioneren belemmeren.

voor wie?

Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met problemen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Zoals: angst, verdriet, somberheid, gevoelens van minderwaardigheid, nervositeit, agitatie of faalangst.

Te denken valt aan problemen die te maken hebben met een bepaalde levensfase, rouwverwerking, angst- en stemmingsstoornissen. Ook relatie-, identiteits- en psychosociale problematiek kunnen behandeld worden.

Voor muziektherapie heb je geen muzikale vaardigheden of kennis nodig.
Muziek kan voor iedereen emoties oproepen, ontspanning geven of een
uitlaatklep zijn.

mijn praktijk

webdesign: Indigo grafische produkties